خورشید گرفتگی 

خورشیدروز پنج شنبه زمانی که ماه قسمتی از آن را پوشانده است طلوع می کند و کسوف رخ می دهد .

این اتفاق از ساعت 5:59 صبح آغاز شده ولی در تهران حدود ساعت 7:13تا8:23 صبح دیده شده است .

به گفته کارشناسان نجوم ستاره شناسی در جزیره کیش بهترین محل رصد کردن این کسوف در ایران می باشد زیرا 85.14% خورشید گرفتگی رخ داده است .

خورشید گرفتگی چیست و چه زمانی رخ می دهد ؟

این اتفاق زمانی رخ می دهد که هاله ماه بر قسمتی از زمین افتاده و در قسمت هایی از کره زمین ماه قسمتی از خورشید یا کل آن را می پوشاند . این پدیده زمانی اتفاق می افتد که زمین و ماه و خورشید به ترتیب در یک راستا و یا حدودا در یک خط مستقیم قرار می گیرد و این شرایط تنها در زمان مقارنه یا محاق ماه ممکن است برقرار شود .

کلا گرفتگی خورشید یکی از مناظر بسیار زیبا در عین حال ترسناک طبیعت می باشد .