بر اساس قانون بودجه سال جاری مقرر شده نرخ ارزجهت جهت محاسبه ی حقوق و عوارض گمرک از  نرخ دلار42000ریالی به نرخ دلار در سامانه ی نیمایی تغییر نماید .

از آنجایی که دستور عمل مربوطه از طرف دولت به گمرک ها اعلام نگردیده

کالاهای موجود در گمرک با ضمانت نامه و پرداخت علی الحساب  بر مبنای ارز 42000ریالی قابل ترخیص می باشد  

 

جهت خرید مواد اولیه خوراکی با شماره های

02188983737

02188983247