اولین نمایشگاه تخصصی غذاهای نیمه آماده 

نمایشگاه تخصصی فرآورده های غذایی آماده و نیمه آماده و کترینگ، ماشین آلات و صنایع وابسته – فودکس FOOD EX از تاریخ ۹۸/۱۰/۲۴تا ۹۸/۱۰/۲۷ در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد.

این نمایشگاه به عنوان رویدادی تخصصی در صنعت غذایی در زمینه فرآورده های غذایی آماده و نیمه آماده و همچنین کترینگ ها و نیازهای آن ها و ماشین و آلات و صنایع وابسته و مرتبط با صنعت غذایی برگزار می شود.