باز هم ژاپن و تکنولوژی های هوشمندش

این بار یک هتل ژاپنی به ((نامپروپایلوت پارک ریوکان)) تصمیم گرفته است که برای منظم و مرتب کردن هتل خود از وسایل و دمپایی های هوشمند استفاده کنند.

این هتل به سبک سنتی ژاپنی طرحی و دیزاین شده است.

مردمان سنتی ژاپن برای ورود به سالن و اتاق های خود دمپایی های خود را درآورده و با پای برهنه وارد می شوند.

 این هتل تصمیم گرفته است برای مرتب کردن هتل وصرفه جویی در وقت و نیروی کارگر خدماتی از سیستم هوشمند مرتب کردن کوسن ها ومیزها و  دمپایی ها استفاده کند.

بنابراین این سیستم این طور طراحی شده است که شخص به محض بلند شدن از روی کوسن های مخصوص و خارج شدن از میز به صورت پیش فرض مرتب یا به اصطلاح پارک می شوند.

حهت خرید مواد اولیه شیمیایی با ما تماس بگیرید:

02188983737

.

.

.