Project Description

مونو آمونیوم فسفات یا آمونیوم دی هیدروژن فسفات با فرمول شیمیائی NH4H2PO4 یک ترکیب کریستالی سفیدرنگ ̜ با جرم مولکولی 115.02 ˛نقطه ذوب 190درجه سانتی گراد ̜چگالی 1/80

گرم بر سانتی مترمکعب و محلول در آب است.

ولی غیر قابل حل در اتانول و استون در دمای 25 درجه سانتی گراد است.

 به دلیل داشتن نیتروژن و فسفات و همین طور میزان بیشتر فسفر موجود در این ترکیب نسبت به دیگر کودها،به عنوان کود در مراحل مختلف رشد گیاهان مورد استفاده قرار می گیرد.

از مزیت های این ترکیب می توان به عدم حضور کلر، سدیم و دیگرگ عناصر سنگین اشاره کرد.

همین دلیل در انواع سیستم های آبیاری مورد استفاده قرار می گیرد.

سموم دفع آفات نباتی و دیگر کودهای شیمیائی قابل اختلاط است.

در کشور ما ایران، خاک ما دارای کمبود فسفر است که باعث به وجود آمدن محدودیت هایی در صنایع  کشاورزی می شود.

زیرا فسفر نقش بسزایی در فرآیند رشد گیاهان ایفا می کند.

استفاده از این کود باعث بهبود رشد رویشی یکنواختی شکوفه ها و افزایش مقاومت نسبت به سرما ودر نتیجه افزایش محصول می شود.

حضورفسفر باعث می شود که pHخاک در 4/5 باقی بماند و به جذب دیگر مواد و ترکیبات (ماکرو و میکرو)کمک کند.

نیتروژن موجود در این ماده به صورت یون آمونیوم است.

نسبت به دیگر انواع ترکیبات نیتروژن در پایدار بوده و مدت زمان بیشتری ریشه گیاه وجود خواهد داشت.

باعث بالا رفتن حجم ریشه و گل دهی بیشتر می شود و همین طور میزان جذب فسفر را بالا می برد.

خاصیت بافری مونو آمونیوم فسفات به ثابت نگه داشتن pHخاک کمک می کند.

به دلیل بالا بودن درجه حلالیت مونوآمونیوم فسفات در آب نسبت به دیگر سوپرفسفات ها می توان به صورت محلول در آب نیز از آن استفاده نمود.

بهتر است این ترکیب در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور نگهداری شود.

برای هر هکتار زمین زراعی 5تا 10 کیلوگرم و هر 15روز یکبار استفاده می شود.

تولید مونوآمونیوم فسفات 

برای تولید مونوآمونیوم فسفات از آمونیاک و اسید فسفریک استفاده می شود.

به همین منظور آن ها را در یک رآکتور وارد می کنند.

این دو ترکیب به صورت ایزومتریک با یکدیگر ترکیب می شوند و یک گرانول جامد تولید می کنند

به این گرانول های جامد MAPگفته می شود در واقع MAP نمکی با ساختار بلوری چهار وجهی است.

دیگر موارد مصرف :

این ماده شیمیایی علاوه بر کشاورزی می تواند در کپسول های آتش نشانی که در منازل،  مدارس و ادارات نگهداری می شود که باعث سریعتر خاموش شدن شعله های آتش می شود.

برا ی خرید مونوآمونیوم فسفات با ما تماس بگیرید:

02188983737