Project Description

کربوکسی متیل سلولز CMC
واژه فارسی کربوکسی متیل سلولز
واژه انگلیسی Carboxymethylcellulose. CMC.
توضیحات صمغ سلولزی محصول در آبی است که از واکنش منوکلرو استات سدیم با سلولز قلیایی ، کربوکسی متیل سلولز سدیم به دست می آید.این ماده خاصیت سفت کنندگی دارد و در آب سرد یا داغ قابل حل است.
در
pH با دامنهٔ ۵ تا ۱۰ مقاوم است ، ولی در کمتر از pH معادل ۵ ،
خاصیت سفت‌کنندگی آن زایل می‌شود ، مگر اینکه از CMC نوع
مقاوم به اسید استفاده شود. انواع مختلف این ماده با لزجت و درجات
استخلاف متفاوت وجود دارد که از آنها به‌عنوان سفت‌کننده ، قوام دهنده ،
معلق کننده ، اتصال دهنده و تشکیل دهنده پوشش استفاده می‌شود .
از این ماده در صنایع غذائی در تولید چاشنی‌ها ، بستنی‌ها ،
محصولات نانوائی ، پودینگ‌ها و سُس‌ها به میزان ۰/۰۵ تا ۰/۵
درصد استفاده می‌شود .