خطرات تماس با آب اکسیژنه

۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ،۲۱:۱۰:۴۲ +۰۰:۰۰

   از آنجا که آب اکسیژنه در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می گیرد رعایت نکات ایمنی در برخورد با این ماده بسیار مهم اس. در صورت برخورد با آب اکسیژنه باید به نکاتی توجه کرد که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد: تماس چشمی  اگر از لنز استفاده می کنید آنها را [...]

آب اکسیژنه

۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ،۲۱:۱۳:۳۳ +۰۰:۰۰

آب اکسیژنه (پر اکسید هیدروژن )  با فرمول مولکولی H2O2، جرم مولی ‎ 34.0147 g/mo، مایعی بی رنگ با بویی تند است که دارای کاربردها و مصارف بسیار زیادی می باشد. آب اکسیژنه(پر اکسید هیدروژن )  درصنایع مختلفی قابل استفاده است. به دلیل ویژگی های منحصر به فرد این ماده غلظت های متفاوتی از آن [...]

متابی سولفیت سدیم

۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ،۱۶:۰۳:۰۰ +۰۰:۰۰

متابی سولفیت سدیم " با نام دیگر "سدیم پیروسولفیت" ترکیبی غیرآلی می‌باشد. فرمول این ماده شیمیایی Na2S2O5  بوده و ساختار این آنیون S2O5-2 در واقع ترکیبی از دی تیونیتS2O2-4 و دی تیونات S2O2-6 می‌باشد. در واقع این چنین می‌توان گفت که این ماده شیمیایی ، پودر بلوری است که از دی اکسید گوگرد به دست [...]

متابی سولفیت سدیم

۱۳۹۸/۱۱/۱ ،۱۰:۲۶:۱۷ +۰۰:۰۰

متابی سولفیت سدیم با نام دیگر (سدیم پیروسولفیت)ترکیبی غیرآلی می‌باشد. فرمول این ماده شیمیایی Na2S2O5  بوده و ساختار متابی سولفیت سدیم  S2O5-2 در واقع ترکیبی از دی تیونیتS2O2-4 و دی تیونات S2O2-6 می‌باشد. در واقع این چنین می‌توان گفت که متابی سولفیت سدیم، پودر بلوری است که از دی اکسید گوگرد به دست می‌آید. چگالی [...]

مونو آمونیوم فسفات

۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ،۱۳:۲۲:۰۰ +۰۰:۰۰

مونو آمونیوم فسفات یا آمونیوم دی هیدروژن فسفات با فرمول شیمیائی NH4H2PO4 یک ترکیب کریستالی سفیدرنگ ̜ با جرم مولکولی 115.02 ˛نقطه ذوب 190درجه سانتی گراد ̜چگالی 1/80 گرم بر سانتی مترمکعب و محلول در آب است. ولی غیر قابل حل در اتانول و استون در دمای 25 درجه سانتی گراد است.  به دلیل داشتن نیتروژن و [...]

مونو پتاسیم فسفات

۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ،۱۶:۱۷:۵۸ +۰۰:۰۰

مونو پتاسیم فسفات (به انگلیسی: Monopotassium phosphate) با فرمول شیمیایی KH۲PO۴ یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۵۱۶۹۵۱ است. که جرم مولی آن 136.086 g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، پودر سفید آب شونده است. از مونو پتاسیم فسفات در باغبانی به ویژه گلخانه ها بسیار زیاد استفاده می شود که معمولا یک کود شیمیایی [...]

منو سدیم فسفات

۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ،۱۳:۲۷:۲۸ +۰۰:۰۰

مونوسدیم فسفات به فرمول شیمیایی و شناسه پاپکم 24204 و جرم مولکولی 119.98 گفته می‌شود. این ترکیب به صورت پودر سفید کریستالی بدون بو وجود داردکه یک ماده مصنوعی از دو عنصر فسفروسدیم تشکیل شده،و متشکل از سدیم هیدروژن و گروه فسفات است. درساختار ترکیب مونوهیدرات به ازای هر مولکول فسفات یک مولکول آب وجود [...]

منتول

۱۳۹۸/۸/۲۰ ،۰۱:۳۳:۱۱ +۰۰:۰۰

منتول که یک الکل ده کربنی است از روغن نعنا استخراج می‌شود و به عنوان چاشنی و ماده معطر مورد استفاده قرار می‌گیرد. رده درمانی: هگزاهیدروتیمول. اشکال دارویی: بالک، پماد فرمول: C10H20O فرمول مولکولی: C10H20O۱ مرتبط با الکل: سیکلوهگزانول، Pulegol; Dihydrocarveol Piperitol انحلال‌پذیری در آب: Slightly soluble (−)-isomer نقطه اشتعال: 93 °C دمای جوش: ‎212 °C (485 K)