تری سدیم فسفات

2020-01-21T10:12:17+03:30

تری سدیم  فسفات : تری سدیم فسفات یکی از افزودنی های خوراکی درجهان است. در صنایع غذایی و شیمیایی کاربردهای زیادی دارد، که شکل ظاهری آن پودری سفید است. و به راحتی در آب قابل حل است ولی در محلول های آلی حل نمی شود و خاصیت رطوبت گیری دارد که میتوانیم درکیسه های 25 [...]