اسید لاکتیک

2020-02-17T12:59:22+03:30

اسید لاکتیک یکی از فرآورده ها ی جانبی قندی حاصل ازسوخت و ساز قند در بدن با فرمول  C3H6O3  است  که در اثر کمبود اکسیژن رسانی در بدن ایجاد می شود. این ترکیب بی رنگ بوده و توسط تمام بافت های بدن تولید می شود. باتوجه بهpH بدن این ترکیب به صورت یونی خود یعنی [...]

لستین

2020-02-17T12:16:12+03:30

لستین یک لغت یونانی به معنای زرده تخم مرغ می باشد  بدلیل اینکه برای  اولین بار در زرده تخم مرغ یافت شده است. لسیتین فسفولیپیدی است که در تمام موجودات زنده یافت می شود. بدن همه موجودات زنده قادر به تولید لستین است. این ماده شیمیایی در بخش تشکیل سلول‌ها عصبی و ساختمان مغزی بسیار [...]