ویستا کیمیای پارس با هدف تأمین مواد اولیه شیمیایی سالم و با کیفیت صنعت غذایی و ایجاد حلقه‌ای از جنس اعتماد، کیفیت و اعتبار میان صنایع و تأمین کنندگان مواد اولیه، در سال 1383 با پیوست جمعی از متخصصین این حوزه، تحت نام تجاری «مهرآزما تجارت» متولد شد.

با پیشرفت مجموعه و بازتعریف اهداف و افق‌های پیش رو، در سال‌های 1388 و 1395 بازنگری‌هایی در مأموریت شرکت صورت گرفت. تا به امروز که ویستا کیمیای پارس توانسته است با جلب اعتماد مشتریان، سهم قابل توجهی از بازار مواد اولیه شیمیایی را در دست گیرد.

در نگاه به آنچه گذشته است و دقت به آنچه پیش روی داریم، یقین داریم که همراهی مشتریانمان، همچون کیمیا، سرلوحه دستاوردها و نقشه راه آینده خواهد بود.

انواع مواد اولیه برای انواع صنایع

شرکت ویستا کیمیای پارس

چشم انداز ویستا کیمیای پارس

ما مسئولانه تلاش می‌کنیم تا محصولات ویستا کیمیای پارس

در سبد مواد اولیه تمامی تولیدکنندگان و صنایع ممتاز ایران عزیز قرار گیرد.

چون شما بهترینید…

ما با بهترین‌ها کار می‌کنیم

چون شما بهترینید…

ما با بهترین‌ها کار می‌کنیم

Degussa
evonik
foodchem
Dalian
Royal_DSM